Vår filosofi:

Med rot i gamle tradisjoner, får vi frem reinkjøttets unike smak og egenskaper.

Produksjonen i Brekken, foregår i moderne lokaler. Det meste gjøres på gammelmåten, med kniv og håndarbeid. Tørkakjøttet saltes for hånd og spekepølsa spekes i fjelluft. Vi arbeider etter en metode, der bruk av kjemikalier i maten er uakseptabelt. Våre burgere, kjøttpølser og andre spesialiteter inneholder rent kjøtt og kanskje krydder til, avhengig av hva vi lager. Vi tror på rene produkter hele veien. Våre produkter er uten tilsetningsstoffer, laktose og gluten.

Historien:

Nils Tonny Bransfjell og Unni Fjellheim startet opp Fjellvilt AS i 1995. Drømmen var å selge reinkjøttet til private og andre aktører. Med godt mot, lange kvelder og hardt arbeid over tid, teller bedriften flere familiemedlemmer og deltidsansatte.

Fokuset på å skape gode produker er kjernen i vår bedrift. Det med hjelp av naturlige råvarer og konservering som salt, krydder og røyking av kjøtt.  Vi leverer ulike produkter etter sesong. Blant våre kunder er privatpersoner, restauranter og hoteller.

I 2012 ble vi nominert til Det norske måltid, for vår Bakt-røkt Reinbiff.

Det er nå fire »andre-generasjon» i Fjellvilt. Tre av oss er ofte deltagende i de ulike arbeidsoppgaver som tillagingen av produkter, og således fører matarven videre.

 

Vi er:

  • småskalabedrift med lange mattradisjoner
  • følger opp mattilsynets hccp system for trygg mat
  • seks deltidsansatte
  • stolte av tradisjonene og de rene produktene
  • rundt om på messer og markeder
  • bestandig å finne på bondens marked trondheim

Slaktetilhengeren:

Reinen beiter fritt i fjell og daler i store deler av Norge. I 2010 utviklet Nils Tonny en slakteritilhenger for mobil slakting av rein. Gjennom slaktesesongen (sept- feb) reiser vi rundt til de ulike reingjerdene fra Hedmark i sør til Helgeland i nord, for å slakte. Vi opplever at reinen er trygg, når den slaktes i vante omgivelser. Ved å unngå stress, gir det den unike gode reinkjøtt-smaken.

Slaktetilhengeren er godkjent av Mattilsynet. Dyrene inspiseres før, under og etter slakting. Vi er tilfreds med å slakte vår rein fjellnært, og vil fortsette med det.

Lokal slakting

I perioder grunnet plassmangel eller kulde, samarbeider vi med Stensaas reinsdyrslakteri der de slakter reinen for oss.  Har vi ikke mulighet til å slakte mobilt, er det en god løsning. Stensaas ligger sentralt i vårt reinområde, med kort avstand fra reingjerdene inn til slakteriet.

Fjellvilt_logo_ny

-Røros-samisk matarv

Brekkveien 2605, 7370 Brekkebygd
Orgnr: 974457237MVA  Epost: reinkasse(krl-alfa)reinkasse.no www.fjellvilt.no