Hvordan kan man si at en reinslakt er fin?

Vi vil gjerne forklare hvordan vi tenker og hva vi gjør, til det beste for reinen og smaken på kjøttet.

Man må forstå reinen og dens behov, for å lykkes med reinkjøtt. Reinen er et frittlevende vilt dyr. Den streifbeiter urter, reinlav og gress, gjennom året. Vi vil bevare dyrenes velferd og ro ved å være i reinens omgivelser. At dyrene har det bra til siste slutt, er viktig mot stressnivået og for kjøttet. Slakten foregår med respekt og omhu av drevne erfarne slaktere. Mattilsynet er til stede sammen med oss og utfører kontroll og tilsyn, før under og etter slakt.

Flotte ferdige reinslakt

Bestill et reinslakt