Ta deg tid og les gjennom kjøpsbetingelsene. De er forståelige, og skal gå an å lese for alle oss vanlige folk.

 

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi bekrefter din bestilling gjennom å sende deg en ordrebekreftelse. Dersom ett eller flere produkter i bestillingen er utsolgt, forbeholder vi oss retten til å kansellere din ordre eller deler av denne. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om det, sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av erstatningsvare, senere levering eller tilbakebetaling. Du vil få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud, med de endringer vi foreslår eller å kansellere hele ordren og få tilbakebetalt.

Avbestilling

Du kan avbestille varene. 4, fire dager før levering

Parter:

Selger er: Fjellvilt AS gjennom vår nettside www.helrein.no. Org. nr: 974457237MVA, Brekkveien 2605, 7370 Brekkebygd, og blir i det følgende benevnt «Fjellvilt», «selger», «vi», eller «oss». Vårt telefonnummer er 91 00 72 00.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i ordrebekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt». Du må være over 18 år eller ha samtykke fra foresatte for å gjøre bestillinger i vår nettbutikk.

 Konseptet helrein.no:

1) Produktene

Er angitt på nettsiden under hvert enkelt produkt. Vi har både ferske og frosne produkter. Grovparterte skrotter, får man i gjennomsiktige sekker og man må skjære kjøttet selv. Produkter som er videreforedlet er angitt kjølevare eller frysevare. Det angis også hvilke produkter som er vakuumert. Produkt som er innpakket er merket med etikett, etter mattilsynets merkeforskrifter.

2) Frakt og levering:

Vi leverer på følgende måter:

  1. Kjørerute fra Røros til Oslo/Trondheim. Varen må hentes på stedet du velger i nettbutikken. Du har selv ansvar for å møte opp på angitt dato og tidspunkt.
  2. Hent hos oss på Røros.

Produktene fraktes i godkjent kjølebil.

3) Betaling:

Vi opererer med forskuddsbetaling på alle ordre. Vi sparer tid ved levering og siker oss mot useriøse kunder. Vi har to betalingsmåter:

  1. Direkte bankoverføring. Betal med ordrenummer som kid/tekst til vårt kontonummer
  2. Betal enkelt og sikkert med paypal. Du trenger ingen paypalkonto og transaksjonen går raskt og smertefritt. Paypal er en tredjepart betalingsløsing der transaksjonen foregår utenfor våre nettsider, der kun paypal behandler kortinformasjonen din.

4) Priser:

Variabel pris etter hvilke produkter du velger. Prisene inkluderer merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg til vareprisen. Vi tar forbehold om at prisfeil kan oppstå.

5) Risikoen for varen:

Vi bærer risikoen for varen, til den er tilgjengelig for deg.

6) Angrerett

Ihht. til §22 i Angrerettloven gjelder ikke angreretten ved avtaler om:

  • levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato.
  • levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering

Etter at du har mottatt varen, er reinkjøtt er å forstå som varer som forringes og faller utenfor angrerettloven. Husk at du kan avbestille varene. 4, fire dager før levering.

7) Forsinkelse

Dersom vi ikke klarer å levere varen i henhold til bestillingen og ordrebekreftelsen, kan du om du vil, heve kjøpet, få prisavslag. Vis det er forhold med leveringen utenfor vår kontroll, har vi ingen mulighet til å påvirke leveringen med tanke på leveringstidspunkt og kan ikke stå til ansvar for det. Eksempler på det er: mer trafikk enn normalt selv med ekstra beregnet tid, trafikkulykker. Uvær/føre som gjør det farlig for oss å levere varer, enn hva det normalt er. Ref pkt 10. «hendelser utenfor Fjellvilt sin kontroll»

8) Reklamasjon

Når du mottar varen, sammenlikn med ordrebekreftelsen, for å sjekke at du har fått de varene i henhold til bestillingen. Dersom det er en feil eller mangel ved en vare ved utlevering, vil du ha anledning til å velge, enten å få et nytt eksemplar av samme vare utlevert på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne varen kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

9) Kjøperens forpliktelser

Du som kunde er ansvarlig for å skrive inn korrekt informasjon i bestillingen. Er det særskilte tidspunkt det ikke passer å motta varen eller noe vi burde vite om din bestilling, skriv  i ordrenotatene på checkoutsiden før du betaler.

10) Hendelser utenfor Fjellvilt sin kontroll

Er helrein.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er helrein.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle varens tilhørende kjøpesum.